I Coworking Hub

Agreement

ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

Footer menu